top of page

นโยบายความเป็นส่วนตัว​

ชนิดของเว็บไซต์ : Ecommerce

 

บริษัท SMAX Active จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า SMAX Active) เป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำเนินการ www.smaxactive.com (เว็บไซต์) SMAX Active เป็นผู้ควบคุมข้อมูลของเว็บไซต์และสามารถคิดต่อได้ที่

 

อีเมล์: enquiries@smaxactive.com
โทรศัพท์: +66 (0)66648 259992

ไปรษณีย์ : 446/72, ชั้น 2, ปรีดีพนมยงค์ 20/1, ถนนสุขุมวิท 71, พระโขนงเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพ 10110

 

จุดประสงค์

จุดประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อต้องการจะแจ้งให้ผู้ใช้เว็บไซต์ของเราทราบเกี่ยวกับข้อมูลต่อไปนี้

1.      ข้อมูลส่วนตัวที่เราจะเก็บรวบรวม

2.      การใช้ข้อมูลที่รวบรวมมา

3.      ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่รวบรวมมา

4.      สิทธิต่างๆของผู้ที่เข้ามาใช้เว็บไซต์

5.      นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ในเว็บไซต์

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์

 

 

การยินยอม

เมื่อท่านเข้ามาใช้เว็บไซต์ของเราท่านยินยอมที่จะ

 

1.      ยอมรับเงื่อนไขในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

เราจะสามารถนำข้อมูลของท่านมาใช้ก็ต่อเมื่อท่านได้ทำการยินยอมให้นำมาใช้ได้ ท่านสามารถขอถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา ถ้าท่านขอถอนความยินยอม ธุรกรรมต่างๆที่เราได้ทำไปแล้วก่อนหน้านั้นจะไม่ถือว่าผิดกฎหมาย

ท่านสามารถขอถอนความยินยอมได้โดยติดต่อมาที่ SMAX Active ตามข้อมูลที่ได้ให้ไว้ข้างต้น

 

กฏหมายพื้นฐานสำหรับการประมวลข้อมูล

เราจะเก็บรวบรวมและประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ก็ต่อเมื่อเราสามารถทำได้อย่างถูกกฎหมายเท่านั้น
 

เรายึดหลักกฎหมายพื้นฐานดังต่อไปนี้ในการเก็บรวบรวมและประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้:

 

1.       ผู้ใช้ได้ยินยอมให้ประมวลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อหนึ่งจุดประสงค์หรือมากกว่านั้น

2.       เรามีประมวลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ความจำเป็นในการดำเนินเพื่อผลประโยชน์ด้วยกฏหมายของเราหรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งไม่ได้ลบล้างประโยชน์หรือสิทธิ์พื้นฐาน และเสรีภาพของผู้ใช้ ผลประโยชน์ทางกฏหมายของเราคือ การพัฒนาเว็บไซต์และการพัฒนาข้อมูล, ผลิตภัณฑ์, บริการ, ข้อเสนอ, และโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง

3.       เรามีความจำเป็นต้องทำการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ตามคำร้องของผู้ใช้ก่อนที่จะเริ่มทำสัญญาหรือ เพื่อที่จะทำสัญญากับผู้ใช้ ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นในการทำสัญญา อาจจะส่งผลให้เราไม่สามารถทำผลิตภัณฑ์หรือบริการให้สำเร็จได้

 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ช่วยให้เราบรรลุจุดประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น เราจะไม่เก็บข้อมูลใดๆเพิ่มนอกเหนือจากข้อมูลดังต่อไปนี้โดยไม่ได้รับแจ้งให้ท่านทราบก่อน

 

 

 

ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณเข้ามาและใช้เว็บไซต์ของเรา เราอาจจะทำการเก็บและจัดเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้

 

          1. IP adress

          2. สถานที่

          3. ลิงค์ที่ถูกกด

          4. เนื้อหาที่ได้รับชม

 

 

ข้อมูลที่ไม่ถูกเก็บรวมรวบโดยอัตโนมัติ

เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลนี้เมื่อท่านเข้าใช้งานบางอย่างในเว็บไซต์ของเรา
 

1. ชื่อและนามสกุล

2. อายุ

3. วันเกิด

4. เพศ

5. อีเมล์

6. เบอร์โทรศัพท์

7. ที่อยู่

8. ข้อมูลการชำระเงิน

9. ข้อมูลที่กรอกอัตโนมัติ

10. คำติชมและคำตอบแบบสอบถาม 

 

ข้อมูลอาจถูกเก็บเมื่อท่านใช้

1. แบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนและชำระเงิน

2. แบบฟอร์มคำติชมและแบบสอบถาม

 

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกนำไปใช้อย่างไร

ข้อมูลที่รวบรวมในเว็บไซต์ของเราจะถูกนำมาใช้เพื่อจุดประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือที่ได้แจ้งไว้ในหน้าที่มีความเกี่ยวข้องเท่านั้น เราจะไม่นำข้อมูลไปใช้นอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวเด็ดขาด


ข้อมูลที่เก็บรวบรวมแบบอัตโนมัติจะถูกนำมาใช้ตามจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

 

1. เพื่อนำสถิติไปวิเคราะห์ปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ ปรับปรุงเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และการโฆษณา เราจะไม่แชร์ข้อมูลที่แสดงตัวบุคคลกับบริษัทอื่นๆ

 

ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมเมื่อผู้ใช้เข้ามาทำมาใช้งานบางอย่างในเว็บไซต์อาจจะนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ต่อไปนี้

 

1. เพื่อการสื่อสารและการตลาด

2. เพื่อนำสถิติไปปรับปรุงเว็บไซต์

 

 

เราแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับใครบ้าง
 

พนักงาน

เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้กับพนักงานในองค์กรของเราที่มีความจำเป็นต้องนำข้อมูลไปใช้เพื่อบรรลุจุดประสงค์ที่กล่าวไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

บุคคลที่สามหรือบริษัทอื่น

เราอาจจะมีการแชร์ข้อมูลกับบุคคลที่สามดังต่อไปนี้

1.      บริษัทที่ดูแลเว็บไซต์และแพลตฟอร์มบริการต่างๆ

เราอาจจะแชร์ข้อมูลต่อไปนี้กับบุคคลที่สาม

1.      ข้อมูลการใช้

2.      ข้อมูลที่ถูกกรอกในแบบฟอร์มในเว็บไซต์

เราอาจจะแชร์ข้อมูลกับบุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์ต่อไปนี้

1.      เพื่อเราจะปฏิบัติตามข้อบังคับในสัญญาเมื่อมีการซื้อขายผลิตภัณฑ์

2.      เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อพัฒนาเว็บไซต์และพัฒนาเนื้อหาและข้อเสนอ

บุคคลที่สามไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ได้นอกจากส่วนที่จำเป็นในการบรรลุจุดประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น

 

อื่นๆ

เราจะไม่จำหน่ายหรือแชร์ข้อมูลของท่านกับบุคคลที่สามหรือองค์กรอื่นๆ นอกเหนือจากกรณีต่อไปนี้

1.      เมื่อกฎหมายกำหนด

2.      เพื่อปฏิบัติตามกฏหมาย

3.      เพื่อพิสูจน์และปกป้องสิทธิ์ทางกฏหมายของเรา

4.      เราต้องแชร์ข้อมูลกับผู้ซื้อหรือผู้ที่ต้องการซื้อบริษัท ในกรณีเราต้องการจะขายบริษัท

 

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

ข้อมูลจะถูกเก็บไว้จนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องข้อมูลนั้น

 

ท่านจะได้รับการแจ้งในกรณีที่ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้นานกว่านั้น

 

 

เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

 

เพื่อปกป้องความปลอดภัยของคุณ เราใช้บริการเว็บโฮสติ้งและอีคอมเมิร์ซมาตรฐานระดับโลกพร้อมการเข้ารหัสเบราว์เซอร์และการจัดเก็บข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย นอกจากนี้ เรายังใช้กล่องจดหมายส่วนตัวสำหรับการสอบถามของลูกค้า การยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัยสำหรับการเปลี่ยนแปลงการดูแลระบบ และการสแกนมัลแวร์ ในกรณีที่พนักงานของเราจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูล พวกเขาจะถูกผูกมัดด้วยการรักษาความลับ ซึ่งการละเมิดใดๆ ก็ตามอาจส่งผลให้พนักงานเลิกจ้างได้ แม้ว่าเราจะใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลผู้ใช้มีความปลอดภัยและผู้ใช้ได้รับการปกป้อง แต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายอยู่เสมอ อินเทอร์เน็ตโดยรวมอาจไม่ปลอดภัยในบางครั้ง ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้นอกเหนือจากที่ปฏิบัติได้อย่างสมเหตุสมผล

 

 

 

สิทธิ์ของคุณในฐานะผู้ใช้

 

ภายใต้สถานการณ์บางอย่างและกฎหมายที่บังคับใช้ คุณอาจมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้:

          1. สิทธิในการรับทราบ

          2. สิทธิ์ในการเข้าถึง

          3. สิทธิในการแก้ไข;

          4. สิทธิในการลบ;

          5. สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล

          6. สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล และ

          7. สิทธิในการคัดค้าน

  

 

ผู้เยาว์

เว็บไซต์ของเราออกแบบมาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ที่เป็นผู้ใหญ่เท่านั้น เราจะไม่เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีโดยเจตนา หากเราทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะถูกลบโดยเร็วที่สุด หากเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา พ่อแม่หรือผู้ปกครองของพวกเขาอาจติดต่อเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของเรา

 

 

วิธีเข้าถึง แก้ไข ลบ หรือสอบถามข้อมูลที่รวบรวม

 

หากคุณต้องการทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือไม่ เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร หากเราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และใครที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณต้องการให้ลบหรือแก้ไขข้อมูลของคุณในทางใดทางหนึ่ง หรือหากคุณต้องการใช้สิทธิ์อื่นใดของคุณ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของเราที่นี่:

 

สุรางคณา แสงหา พาร์คเกอร์

admin@smaxactive.com

________________________________________
446/72, ชั้น 2,  ปรีดีย์ พนมยง 20/1, 71 ถนนสุขุมวิท, พระโขนงเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพ, ประเทศไทย 10110

 

 

วิธียกเลิกการเก็บรวบรวม ใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูล

นอกเหนือจากวิธีการที่อธิบายไว้ในส่วนวิธีการเข้าถึง แก้ไข ลบ หรือสอบถามข้อมูลที่เก็บรวบรวมแล้ว เรายังมีวิธีการเลือกไม่ใช้เฉพาะต่อไปนี้สำหรับแบบฟอร์มต่างๆ ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ระบุด้านล่าง:

 

          1. คุณสามารถยกเลิกการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับอีเมลทางการตลาดได้ คุณสามารถยกเลิกได้โดยการคลิก "ยกเลิกการสมัคร" ที่ด้านล่างของอีเมลการตลาดหรือติดต่อ equiries@smaxactive.com 

 

 

 

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่จัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของผู้ใช้โดยเว็บไซต์ จุดประสงค์คือเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท่องเว็บของผู้ใช้ คุณสามารถเลือกรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการส่งคุกกี้ คุณยังสามารถเลือกที่จะปิดใช้งานคุกกี้ทั้งหมดในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณ แต่มันอาจจะลดคุณภาพของการใช้อินเทอร์เน็ตของคุณได้

เราใช้คุกกี้ประเภทต่อไปนี้บนเว็บไซต์ของเรา:

 

1. คุกกี้ทำงาน คุกกี้เพื่อการทำงานจะใช้เพื่อจดจำการเลือกต่างๆที่คุณทำบนไซต์ของเรา คุกกี้จะบันทึกการเลือกของคนไว้สำหรับการเข้าชมครั้งต่อไปของคุณ

2. คุกกี้วิเคราะห์ คุกกี้วิเคราะห์ช่วยให้เราสามารถปรับปรุงการออกแบบและการทำงานของเว็บไซต์ของเราได้โดยการรวบรวมข้อมูลว่าคุณเข้าใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณเข้าถึง ระยะเวลาที่คุณอยู่บนเว็บไซต์ของเรา เป็นต้น

3. คุกกี้กำหนดเป้าหมาย คุกกี้กำหนดเป้าหมายรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้เว็บไซต์และความชอบของคุณ สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถปรับแต่งข้อมูลที่คุณเห็นบนเว็บไซต์ของเราให้เหมาะกับคุณ

4. คุกกี้ของบุคคลที่สาม คุกกี้ของบุคคลที่สามถูกสร้างขึ้นโดยเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่ของเรา เราอาจใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ของเรา เพื่อดูความชอบของผู้ใช้ เพื่อปรับแต่งเนื้อหาและโฆษณาของเรา เพื่อหาบทบาทของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานของเรา

 

การปรับเปลี่ยน

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อกระบวนการรวบรวมข้อมูลของเรา เมื่อเราแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะระบุ "วันที่มีผลบังคับใช้" ที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราขอแนะนำให้ผู้ใช้ของเราตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอยู่เรื่อยๆเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับแจ้งถึงการปรับเปลี่ยนใดๆ เราอาจแจ้งให้ผู้ใช้ทราบทางอีเมลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในกรณีที่จำเป็น

 

ข้อร้องเรียน

 

หากคุณมีข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาติดต่อเราผ่านวิธีการติดต่อที่ระบุไว้ในส่วนข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้ หากคุณยังรู้สึกไม่พอใจกับการจัดการกับปัญหาของคุณ คุณสามารถลงทะเบียนข้อร้องเรียนกับเราเพื่อรับการจัดการหากจำเป็นผ่านคนกลางในการไกล่เกลี่ย หรือคุณอาจติดต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล

 

 

ข้อมูลการติดต่อ

หากคุณมีคำถาม ข้อกังวล หรือข้อร้องเรียนใดๆ คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของเราได้ที่  คุณสุรางคณา แสงหา พาร์คเกอร์
admin@smaxactive.com
________________________________________
446/72, ชั้น 2,  ปรีดีย์ พนมยง 20/1, 71 ถนนสุขุมวิท, พระโขนงเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพ, ประเทศไทย 10110

bottom of page