top of page

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข") ควบคุมการใช้ www.smaxactive.com ("ไซต์") เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย บริษัท สแม็กซ์ แอคทีฟ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “สแม็กซ์ แอคทีฟ”) เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ หรือการซื้อขายออนไลน์

 

เมื่อคุณเข้ามาใช้เว็บไซต์นี้ หมายถึงว่าคุณได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ตลอดเวลา

 

  

ทรัพย์สินทางปัญญา

 

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และโลโก้ทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของ SMAX Active

 

เนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่และมีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเป็นทรัพย์สินของหรืออยู่ภายใต้การอนุญาตให้ใช้ของบริษัท สแม็กซ์ แอคทีฟ จำกัด และผู้สร้างเว็บไซต์ เช่น รูปภาพ ข้อความ โลโก้ เอกสาร ไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้ และสิ่งใดก็ตามที่เป็นองค์ประกอบต่างๆของเว็บไซต์ของเรา

 

ในเว็บไซต์ไม่มีสิ่งใดที่ควรตีความว่าเป็นการอนุญาตหรือสิทธิ์ในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของ SMAX Active นอกเหนือจากที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และกรณีที่ยกเว้นตามที่กฎหมายอนุญาต

 

ห้ามมีการนำเครื่องหมายการค้า โลโก้ และเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ไปใช้โดยเด็ดขาด ยกเว้นว่าเราจะให้ใบอนุญาตหรือสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

 

บัญชี

 

เมื่อคุณลงทะเบียนเปิดบัญชีบนเว็บไซต์ของเรา คุณได้ทำข้อตกลงว่า:

          1. คุณต้องรับผิดชอบต่อบัญชีของคุณและความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของบัญชีของคุณแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงรหัสผ่านหรือข้อมูลพึงระวังที่มีอยู่ในบัญชีนั้น และ

 

          2. ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณให้กับเราผ่านทางบัญชีของคุณเป็นข้อมูลล่าสุด ถูกต้อง และเป็นความจริง และคุณจะอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากมีการเปลี่ยนแปลง

 

เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยุติบัญชีของคุณหากคุณใช้เว็บไซต์ของเราในทางที่ผิดกฎหมายหรือหากคุณละเมิดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

 

 

ความเป็นเจ้าของข้อมูล

 

นอกเหนือจากข้อมูลต่างๆที่เป็นส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลที่คุณส่งไปยัง SMAX Active ผ่านทางเว็บไซต์นี้หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างเช่น ความคิดเห็น ข้อมูล คำถามหรือข้อเสนอแนะจะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ และจะกลายเป็นทรัพย์สินของ SMAX Active ซึ่ง SMAX Active มีอิสระที่จะเปิดเผยหรือผลิตข้อมูลนั้นซ้ำ และใช้แนวคิด แนวทาง วิธีทำ หรือเทคนิคต่างๆได้

 

 

การจำหน่ายสินค้า

 

เราใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ควบคุมการจำหน่ายสินค้าที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา

 

เว็บไซต์ของเราจำหน่ายสินค้าต่อไปนี้:

          • ชุดออกกำลังกาย;

          • ชุดชั้นใน;

          • เครื่องแต่งกายสำหรับเด็ก และ

          • เครื่องประดับ.

 

เรามีหน้าที่ในการจัดหาสินค้าที่ตรงกับรายละเอียดของสินค้าที่คุณสั่งซื้อบนเว็บไซต์ของเรา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ใช้กับสินค้าทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์ของเราในเวลาที่คุณเข้ามาในเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ระบุว่าหมดสต็อก ข้อมูล คำอธิบาย หรือรูปภาพทั้งหมดที่เราให้ไว้เกี่ยวกับสินค้าของเรานั้นถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของสินค้าทั้งหมดที่เรามีให้ คุณตกลงที่จะซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ของเราด้วยความเสี่ยงของคุณเอง

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปฏิเสธ หรือยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณหากมีความจำเป็น หากเรายกเลิกคำสั่งซื้อของคุณและได้ดำเนินการเก็บเงินของคุณมาแล้ว เราจะคืนเงินให้คุณเท่ากับจำนวนเงินที่คุณจ่ายไป คุณยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบจากวิธีการชำระเงินของคุณเพื่อดูว่าคุณได้รับเงินคืนแล้วหรือไม่

 

 

 

การชำระเงิน

 

เรารับวิธีการชำระเงินต่อไปนี้บนเว็บไซต์ของเรา:

          • ชำระเงินสดโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร

          • บัตรเครดิต ขึ้นอยู่กับบัตรที่ร่วมรายการและความพร้อมของบริการเกตเวย์การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่มีวิธีการที่คุณใช้เมื่อคุณชำระเงิน แสดงว่าวิธีนั้นยังไม่สามารถใช้งานได้

เมื่อคุณให้ข้อมูลการชำระเงินแก่เรา แสดงว่าคุณอนุญาตให้เราใช้และเข้าถึงเครื่องมือการชำระเงินที่คุณเลือกใช้ การให้ข้อมูลการชำระเงินของคุณแก่เรา แสดงว่าคุณอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินตามจำนวนเนื่องจากเครื่องมือการชำระเงินนี้

ในกรณีที่เราพบว่าการชำระเงินของคุณละเมิดกฎหมายใดๆ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเพิกถอนธุรกรรมของคุณ

 

การจัดส่งและการส่งสินค้า

 

เมื่อคุณซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ของเรา สินค้าจะถูกจัดส่งด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

 

จัดส่งด่วนโดยบริษัทส่งสินค้าเอกชนหรือไปรษณีย์ไทย ระยะเวลาในการจัดส่งขึ้นอยู่กับสถานที่ที่แจ้งไว้ ณ เวลาที่สั่งซื้อ

 

เราจะจัดส่งโดยเร็วที่สุดตามสมควร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดส่ง เวลาในการส่งอาจแตกต่างกันไปเพราะอาจเกิดเหตุการณ์ที่คาดเดาไม่ได้ โปรดทราบว่าเวลาจัดส่งไม่รวมวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดธนาคาร

 

คุณจะต้องชำระค่าจัดส่งนอกเหนือจากการชำระราคาของสินค้าที่คุณซื้อ เว้นแต่เราจะแจ้งว่าคุณได้รับการยกเว้นค่าจัดส่งเนื่องจากปริมาณการสั่งซื้อของคุณหรือเป็นสำหรับช่วงโปรโมชั่น

 

หากคุณซื้อสินค้าจากเราเพื่อจัดส่งไปยังปลายทางนอกประเทศไทย การซื้อของคุณอาจต้องเสียภาษีนำเข้าและภาษีที่เรียกเก็บโดยประเทศปลายทาง คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระอากรหรือภาษีดังกล่าว โปรดติดต่อสำนักงานศุลกากรในพื้นที่ของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจซื้อ เราไม่รับผิดชอบต่อการชำระอากรหรือภาษีใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความผิดพลาดของคุณ

 

คุณต้องระบุที่อยู่ในการจัดส่งที่ครบถ้วนและถูกต้อง รวมถึงชื่อของผู้รับ เราไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่งสินค้าของคุณไปยังที่อยู่ผิดหรือผิดคนอันเป็นผลมาจากการที่คุณให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนแก่เรา

 

การยกเลิกการสั่งสินค้า

 

เราเริ่มดำเนินการตามคำสั่งซื้อทันทีที่ได้รับการยืนยัน ซึ่งรวมไปถึงการหาวัสดุบรรจุภัณฑ์และการดำเนินการตามคำสั่งของบุคคลที่สาม โดยปกติแล้วจะดำเนินการตามคำสั่งซื้อในวันเดียวกันหรือวันถัดไป ด้วยเหตุผลนี้และเพื่อผลประโยชน์ของการค้าอย่างมีจริยธรรมและยั่งยืน เราจึงไม่ยอมรับการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อที่ได้รับการยืนยันและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เราได้แจ้งเตือนสิ่งนี้อย่างชัดเจนก่อนที่คุณจะทำการยืนยันการสั่งซื้อและชำระเงิน โปรดดำเนินการยืนยันและชำระเงินเมื่อคุณพอใจกับคำสั่งซื้อของคุณเท่านั้น

 

 

นโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงิน

 

เรามีความมุ่งมั่นในมาตรฐานคุณภาพและความเที่ยงตรงสูงสุด แต่เราก็ยอมรับหากเราสามารถทำตามมาตรฐานเหล่านี้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณสามารถขอคืนเงินภายใน 14 วันหลังจากได้รับคำสั่งซื้อของคุณได้ ในกรณีต่อไปนี้ :

1. คุณได้รับสินค้าที่ไม่ตรงกับที่คุณสั่งซื้อ โดยส่งอีเมล "Order Fix" ในหัวเรื่องไปที่ enquiries@smaxactive.com

2. สินค้าของคุณเสียหาย หรือคุณสงสัยว่าสินค้าภายในกล่องเสียหายจากสภาพภายนอกของกล่องพัสดุที่จัดส่ง (เช่น มีรอยเจาะหรือรูปร่างผิดรูป) ในกรณีนี้ หากเป็นไปได้ อย่ารับพัสดุและขอให้ส่งคืนโดยบริษัทที่บริการจัดส่ง อย่าเปิดพัสดุ ถ่ายภาพพัสดุแล้วส่งอีเมลพร้อมระบุ "Order Fix" ในหัวเรื่องไปที่ enquiries@smaxactive.com ;

เราจะตอบกลับอีเมลของคุณเพื่อแก้ไขสถานการณ์โดยเร็วที่สุด รวมถึงการคืนสินค้า การเปลี่ยนหรือการคืนเงินหากทำได้ ในกรณีสินค้าเสียหายตามเงื่อนไขข้างต้นและจำเป็นต้องส่งคืน เราจะรับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมด

เมื่อเราได้รับและตรวจสอบการส่งคืนของคุณแล้ว เราจะส่งอีเมลแจ้งให้คุณทราบว่าเราได้รับสินค้าที่ส่งคืนแล้ว นอกจากนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการอนุมัติหรือปฏิเสธการคืนเงินของคุณ

หากคุณได้รับการอนุมัติ การคืนเงินของคุณจะได้รับการดำเนินการและส่งกลับไปยังวิธีการชำระเงินที่คุณใช้ในทุกกรณี เรามีนโยบายที่จะไม่คืนเงินให้กับวิธีการชำระเงินที่แตกต่างจากวิธีการชำระเงินเดิม

 

การคืนเงินล่าช้าหรือสูญหาย

 

1. หากคุณยังไม่ได้รับเงินคืน ก่อนอื่นให้ตรวจสอบบัญชีธนาคารของคุณอีกครั้ง หากยังไม่พบให้ติดต่อบริษัทบัตรเครดิตของคุณ เพราะบางทีอาจต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะมีการโพสต์ข้อมูลอย่างเป็นทางการ

2. หากคุณดำเนินการทั้งหมดนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินคืน โปรดติดต่อเราที่ enquiries@smaxactive.com

 

 

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

 

ในกรณีที่เว็บไซต์ของเรามีลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลภายนอกที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม เราไม่มีความรับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย หรือหลักปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลภายนอกเหล่านั้น เป็นความรับผิดชอบของคุณในการอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ดังกล่าว

 

ความเป็นส่วนตัว

 

ในการใช้เว็บไซต์นี้ คุณได้รับการแจ้งให้ทราบและยินยอมต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณควรอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งรวมถึงนโยบายคุกกี้ของเราด้วย

 

 

ข้อจำกัดในความรับผิดชอบ

 

บริษัท SMAX Active จำกัด และกรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน พนักงาน บริษัทย่อย และบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำ การเรียกร้อง ความสูญเสีย ความเสียหาย การชดใช้ และค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายจากการใช้ไซต์ของคุณ

 

 

การคุ้มครอง

 

การใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณจะต้องคุ้มครองและปกป้องบริษัท SMAX Active จำกัด และกรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน พนักงาน บริษัทสาขา และบริษัทในเครือ ไม่ให้ได้รับผลกระทบ จากการกระทำ การเรียกร้อง ความสูญเสีย ความเสียหาย การชดใช้ และค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจากที่คุณใช้งานเว็บไซต์ของเราหรือการที่คุณการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ทั้งหมดนี้จะยกเว้นก็ในกรณีที่กฎหมายห้ามไว้เท่านั้น 

การเป็นโมฆะ

 

หากเมื่อใดก็ตามที่สิ่งใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราถูกพบว่าไม่สอดคล้องหรือไม่ถูกต้องภายใต้กฎหมาย ข้อกำหนดเหล่านั้นจะถือเป็นโมฆะและจะถูกลบออกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ส่วนข้อที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว ข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นจะยังคงมีผลบังคับใช้

 

การเปลี่ยนแปลง

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราวเพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและเมื่อเราต้องการการเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราใช้งานเว็บไซต์ของเราและวิธีที่เราคาดหวังให้ผู้ใช้ประพฤติตนบนเว็บไซต์ของเรา เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบทางอีเมลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือโพสต์ประกาศบนเว็บไซต์ของเรา

 

 

รายละเอียดการติดต่อ

 

โปรดติดต่อเราหากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ รายละเอียดการติดต่อของเรามีดังนี้ โทรศัพท์: +66 (0)648 259992

อีเมล: enquiries@smaxactive.com

ไปรษณีย์ร: 446/72 ชั้น 2 ปรีดีพนมยงค์ 20/1 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10110

คุณยังสามารถติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มข้อเสนอแนะที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราได้ด้วย

bottom of page